Stefan Paul

"Barnens Laxö"

Ett ställe för kul sommarlov.
Plats: Laxön, Halmstad 15/6 - 15/8 2002
Syfte: Visionen byggde på ett av människans grundläggande behov. -att vara synlig och därmed bekräftad. Målet med barnens Laxö är att tillfredsställa detta behov genom att barnen får ha roligt, vara skapande och uttrycksfulla individer.

Medverkande, genomförande och medverkande:
Halmstad Kommun (Socialförvaltning, Barn och ungdomsförvaltning, Kulturförvaltning, Arbetsmarknadsenhet (Sommarkraft), Gymnasieskolan), Kommunförbundet FoU-enheten N-län, olika studieförbund, Länsarbetsnämnden, Arbetsförmedlingen, Institutioner och Företag.
En del av projektet blev till integrationsverksamhet. Fem män med invandrarbakgrund rekryterades och fungerade som handledare med barnen. Detta ledde i sin tur till att vi kunde hålla öppet längre på barnens Laxö -det fungerade som en fritidsgård hela hösten. Arrangör: ABF SydHalland och Unga Örnar

This site is produced by Christer Blom
Background by Stefan J Nilsson