Stefan Paul

Bunkern

Tankar och funderingar över vad bunkern står för

Jag betraktar bunkern som en symbol över vårt eget mörka rum vi bar inom oss. Detta leder till att vi manifesterar vårt inre genom att placera ut bunkrar överallt i vårt samhälle. I det mörka rummet göms det vi inte vill se och erkänna. Till slut tar rädslan överhanden och vi gör oss själva till fångar i bunkerns kvalfyllda rum. Där är vi avskurna från kärlekens livskraft.
Skapandet av bunkern foto: Göran Odefalk HP

Jag vill med installationen/skådespelet visa på människans inneboende
längtan att övervinna hopplöshetens mörker och att människans naturliga
plats är att befinna sig i livsflödets ljus.
Denna längtans kraft som växer för att ta sig igenom motståndet, får bunkern
att rämna och pånyttfödelsen är ett faktum.
Vill också visa styrkan i det unga livet och att vi tillsammans besitter en
enorm kraft till förändringar/glädje i våra liv.

Ett citat som följt Bunkern på dess vandring:

"Visioner utan handling är bara drömmar. Handlingar utan visioner är bara tidsfördriv. Men visioner och handlingar tillsammans Kan förändra världen".

Fakta om Bunkern:

Den är tillverkad i armerad betong. Består av fyra väggar och tak. En av väggarna och taket har en öppning för att åskådliggöra att bunkern rämnar. M Måtten : Bredd 3.0 m Längd 3.0 m Höjd 2.50 m. Vikten ca 8 ton. Lämpligt är att tillverka bunkern på respektive ort för att erhålla ett större engagemang.

Bunkern kom att användas i Törnrosa och Pånyttfödelsen

Törnrosa Pånyttfödelsen

This site is produced by Christer Blom
Background by Stefan J Nilsson