Stefan Paul

På cykel genom Europa


Efter ca tio års skapande i stort som i smått upplever jag mig alltmer som en producent av förströelser och tidsfördriv. Det var inte så jag tänkt mig, utan mer ett gränsöverskridande, fritt skapande.
Jag känner att tiden är mogen för att bryta detta mönster, släppa taget och gå vidare.
Själen behöver få näring. För att tillgodose detta behov planerar jag en ensamfärd på cykel genom Europa med start april 2004 och att vara minst året ut.
Denna resa har varit en längtan i många år. Nu är min ambition att denna dröm ska förverkligas.


Syfte:
Ensamheten, utsattheten och trampandet blir en bra förutsättning för djupare reflektioner och eftertänksamhet.
Med cykel kommer jag närmare de människor jag möter. Närheten ger mig en större inblick i deras vardagsliv och därmed också en bättre förståelse för deras kultur.
Förståelse och insikt leder till större respekt, vilket förhoppningsvis ska leda till att fördjupade relationer uppstår med de människorna och situationer jag möter.
Resan genom Europa blir också ett utmärkt tillfälle att komma i kontakt med mitt romska påbrå.


Ledstjärna:
Den planerade cykelturen ska inte vara något presterande eller tävlande. Tanken är att ”Vägen är målet”.
Den planerade turen är för mig mycket mer än ett äventyr. Jag betraktar resan som en social expedition. Tanken om en bättre värld och en personlig utveckling ligger i mötet, dialogen och respekten för varandras olikheter. Det materiella kan möjligtvis vara rekvisita för våra sammankomster men aldrig ersätta människans genuina möten med varandra.
Vad som kommer ut av den här resan kan jag inte besvara nu, men jag tror att alla intrycken kommer att inspirera mig i mitt fortsatta skapande.
Ser framför mig hur jag ger mina tolkningar vingar i form av:
Det skrivna ordet, objekt, installationer/drama samt föredrag i olika forum.
Jag utgår från att resan kommer att vara den näring som min själ så väl behöver.

This site is produced by Christer Blom
Background by Stefan J Nilsson