Stefan Paul

Törnrosas uppvaknande

Installation, musik och dansdrama
Plats: Stora torg, Rådhustrappan vårdagjämningen 20/3 1997
Syfte: Visa på det mörka rum vi bär inom oss och manifesterar runt ikring oss. Även visa på människans längtan och inneboende kraft att språnga sig ut ur bunkrarna.
Medverkande, genomförande: Arbetskooperativet i Halmstad, det blev ett projekt i projektet där de övriga deltagarna var delaktiga i genomförandet. Delvis finansiering genom pengar och tjänster från sponsorer.
Arrangör: ABF SydHalland

This site is produced by Christer Blom
Background by Stefan J Nilsson