Stefan Paul

”Vem är vår nya Messias?”

Installation/gatuteater
Plats: Stora torg, Halmstad 24-25/3 2000.
Scenografin: Följande symboler, figurer och delar ingår i bilden: offersten, lakritsbåtar, offret, de historiskt välkända ledarna Hitler och Stalin sittande på åsnor, tolv trötta gamla män som vaktar och övervakar utrustade med vapen, taggtråd, pärleport, en åsna bärande ett frågetecken på sin rygg, vakttorn.
Syfte: genom samverkan med flera av Halmstads skolor belysa ett för mänskligheten ständigt återkommande dilemma: att historien upprepar sig. Ungdomarnas fick synas i en samhällsengagerande fråga och därigenom känna delaktighet och ansvarskänsla i våra samhällsfrågor och därmed en tro på framtiden.
Tema: Historien upprepar sig! Vad kan jag göra? Tänk själv!

Medverkande, genomförande: Ett fyrtiotal ungdomar från följande skolor deltog: Sturegymnasiet, Örjanskolan, Kattegattgymnasiet (målarprogrammet, byggprogrammet och industriprogrammet).
Finansiering: Sponsorerna bestod av företag, organisationer, Halmstad kommun och diverse föreningar som bistod med pengar och tjänster.
Arrangör: ABF SydHalland.


This site is produced by Christer Blom
Background by Stefan J Nilsson