Stefan Paul

Zacharias Topelius´ dikt "Vintergatan":
"… I tusen år så byggde de med omotståndlig tro. Och så blev Vin-tergatan byggd, en strålig stjärnebro, som famnar himlens högsta valv och Zodiakens barn och binder samman strand vid strand av rymdens ocean…"

Inspirerad av dikten skapade jag i sten, silver och guld en bro som åskådliggjorde de ”längtandes möte på en strålig stjärnebro”. Skapelsen blev en monumental installation på Stora torg i Halmstad.
Bågen var hårt spänd och siktet högt ställt. Här krävdes extraordinära insatser för att för-verkliga detta spektakulära projekt som gick bortom logiska och ekonomiska ramar. I detta pressade läge föddes begreppet ”Vi kämpar med hjärtat”. Med denna ledstjärna byggde vi vår bro med ”oemotståndlig tro”.

Under åren som gått har det visat sig att smyckena är en uppskattad gåva i olika samman-hang. ”Vi kämpar med hjärtat” har ett symbolvärde som kan förstärka vi-känslan i en or-ganisation.Du är välkommen att ställa frågor, förhoppningsvis skall jag kunna besvara dem. Jag ser fram mot att få teckna Din beställning.
För information om priser och villkor

This site is produced by Christer Blom
Background by Stefan J Nilsson