Stefan Paul

”Vintergatan”, installation/happening

Plats: Stora torg, Halmstad 31/12 1998 – 3/1 1999.

Installationens utförande: Den monumentala bron byggdes över Carl Milles´ ”Europa och tjuren” mitt på torget. Två torn restes, 4 m x 4 m, höjd 10 m. Mellan dessa torn lades brospannet upp, med spännvidd ca 17 m, höjd 8 m. Ca 15m ovanför bron löpte två ljusbågar parallellt - ”en strålig stjärnebro”

Syfte: Visa på en bros egna höga symbolvärde och dess möjligheter att förena människor. Genom sam-verkan manifestera ett gränsöverskridande och fånga upp den kraft som ligger och slumrar i samhället.

Medverkande, genomförande: Under de fyra dagar som happeningen varade genomfördes ca tjugofem olika evenemang. Uppskattningsvis framträdde hundra olika artister helt ideellt. Ett mycket uppskattat inslag var när vi öppnade bron och publiken fick vandra över bron till samisk musik av Nils-Aslak Valkeapää. Ca femtusen besökare vandrade över bron under de fyra dagarna.
Finansiering: Sponsorerna bestod av företag, organisationer, kommunen och diverse föreningar som bistod med pengar och tjänster. Därtill utfördes mycket ideellt arbete från olika håll. Det blev en folkfest mitt i vintern.
Avslutningsvis gjorde vi ljusstakar av brospannen. Ljusstakarna var med och finansierade projektet.
Arrangör: ABF SydHalland

Collage med bilder från Vintergatan - Bron fortsätter lysa

This site is produced by Christer Blom
Background by Stefan J Nilsson