Stefan Paul
Bergsguiden
Bergsguiden är en berättelse om en individ, som bejakar en tjugofemårig nattdröm. Av inre nödvändighet ger han sig iväg på sin vandring, för att drömmen skall bli verklighet. Det blir en inre och yttre resa med många upplevelser.
Hämta hem pdf-filen här

This site is produced by Christer Blom
Background by Stefan J Nilsson