Stefan Paul

En presentation av möjligheter till mångfald


De vandringar som har presenterats är så pass krävande att någon vilodag mellan vandringarna är att rekommendera.
Följande presentation är en idéskiss med mångfald som ledstjärna. Den är tänkt att vara flexibel och kunna anpassas efter antal deltagare och
önskemål.
En viktig del i flexibiliteten är att på ett smidigt sätt flytta sig mellan de olika platserna. Ett bra alternativ är att samarbeta med Kalymnos taxi.
Ambitionen är att Du som gäst på Kalymnos skall kunna göra de val du känner för.

Förslag:


Heldag på Talendos


Heldag i Pothia


Utflykter på Kalymnos, med
följande underrubriker:
Natur, grottor.
Historiska Byggnader.
Arkeologiska fynd.
Kyrkor, Kloster och Museum.


Båtresa till Patmos med
övernattning.


Båtutflykter till närliggande Öar,
dagsturer.

För mer information öppna bifogade pdf-fil

This site is produced by Christer Blom
Background by Stefan J Nilsson